Tags

bệnh đau đầu

Tác dụng thuốc Tipfine

Tra cứu thông tin về thuốc Tipfine trên Tủ thuốc 24h, bao gồm: công dụng, liều lượng, tác dụng phụ, ...

Tác dụng thuốc ích mẫu hoàn

Tra cứu thông tin về thuốc ích mẫu hoàn trên Tủ thuốc 24h, bao gồm: công dụng, liều lượng, tác ...

Tác dụng thuốc Litinki

Tra cứu thông tin về thuốc Litinki trên Tủ thuốc 24h, bao gồm: công dụng, liều lượng, tác dụng phụ, ...

Tác dụng thuốc NeuroAid

Tra cứu thông tin về thuốc NeuroAid trên Tủ thuốc 24h, bao gồm: công dụng, liều lượng, tác dụng phụ, ...

Tác dụng thuốc Hoàn Phong tê thấp HT

Tra cứu thông tin về thuốc Hoàn Phong tê thấp HT trên Tủ thuốc 24h, bao gồm: công dụng, liều ...

Tác dụng thuốc Hoàn Minh mạng hoàng đế

Tra cứu thông tin về thuốc Hoàn Minh mạng hoàng đế trên Tủ thuốc 24h, bao gồm: công dụng, liều ...

Tác dụng thuốc Ginkosoft

Tra cứu thông tin về thuốc Ginkosoft trên Tủ thuốc 24h, bao gồm: công dụng, liều lượng, tác dụng phụ, ...

Tác dụng thuốc Hoàn cao trăn

Tra cứu thông tin về thuốc Hoàn cao trăn trên Tủ thuốc 24h, bao gồm: công dụng, liều lượng, tác ...

Tác dụng thuốc Hoắc hương chính khí dạng nước

Tra cứu thông tin về thuốc Hoắc hương chính khí dạng nước trên Tủ thuốc 24h, bao gồm: công dụng, ...

Tác dụng thuốc Giải độc can phương

Tra cứu thông tin về thuốc Giải độc can phương trên Tủ thuốc 24h, bao gồm: công dụng, liều lượng, ...

Tác dụng thuốc Hành huyết PV

Tra cứu thông tin về thuốc Hành huyết PV trên Tủ thuốc 24h, bao gồm: công dụng, liều lượng, tác ...

Tác dụng thuốc Khang Minh Tỷ viêm nang

Tra cứu thông tin về thuốc Khang Minh Tỷ viêm nang trên Tủ thuốc 24h, bao gồm: công dụng, liều ...