Tra Cứu Thuốc Theo Chữ C Nhanh & Chuẩn - Nhất 2024 | Tuthuoc24h
Tra cứu thuốc chuẩn nhất

Tra cứu thuốc - Tủ thuốc 24h

Tìm theo bảng chữ cái c

c

Cefuind 750mg Cenganyl Chewfer tablets Ciprofloxacin 200mg/100ml Claximi inj 1g Co trimoxazol Cophacip Curacne 20mg Calobon 500mg Carboxtie 150 Cefaclor-250mg Caporil 50mg (công ty TRAPHACO) Cetirizin 10mg (viên nén bao phim - DP Quang Minh) Cebopim-BCPP Cefadroxil 500mg (viên nang cứng - công ty dược phẩm 10/3) Cefaclor 250mg (viên nang cứng - công ty dược Minh Hải) Clorpheniramin 4mg (viên nén - Dược Becamex) Colarosu 10 Cefurimaxx 500 Cefixime for Oral Suspension Cefudin Cenifula Chericof Ciprofloxacin 500 Clazaline-150 Clozapyl 25 Cophacol Cường vị tán Vinh Quang Caloshell 500 Carbocistein 200mg Coveram 5mg/5mg Cetirizin 10mg (viên nén dài bao phim, Dược Danapha) Cimetidin 300mg (dung dịch tiêm - công ty dược phẩm Vĩnh Phúc) Ciprofloxacin Lactate 0,3% (thuốc nhỏ mắt) Clorpheniramin 4mg (viên nén - Dược Hà Tĩnh) Colarosu 20 Cefurofast 1500 Cefixime for Oral Suspension USP 100mg Cefuject Cenitipin Inj Chexid 30 Ciprofloxacin Hydrochloride Clazaline-300 Co trimoxazol 480mg Cophadol Cường lực bổ thận hoàn Caloshell Carboxtie 450 Cefact 125 Clioquinol (thuốc bôi) Clorocid 250mg (viên nén - xí nghiệp dược phẩm TW 1) Captopril 25mg (công ty dược phẩm Đạt Vi Phú) Campto (hộp 1 lọ 5ml) Cimetidin 200mg (viên nén - công ty dược phẩm Vĩnh Phúc) Clorocid (viên nén bao đường - DP Hà Nội) Cefaclor 250mg (viên nang cứng - công ty dược phẩm TW 25) Colatus Cefurofast 250 Cefixime MKP 200 Cefules 250