Tags

bệnh sốt

Tác dụng thuốc Ibrafen 400mg

Tra cứu thông tin về thuốc Ibrafen 400mg trên Tủ thuốc 24h, bao gồm: công dụng, liều lượng, tác dụng ...

Công thức món ăn dinh dưỡng chăm sóc trẻ bị sốt trong mùa nắng nóng

Sau đây là công thức các món ăn ngon, chứa nhiều dinh dưỡng, phù hợp để chăm sóc khi trẻ ...

Tác dụng thuốc Mexcold 500

Tra cứu thông tin về thuốc Mexcold 500 trên Tủ thuốc 24h, bao gồm: công dụng, liều lượng, tác dụng ...

Tác dụng thuốc Mexalon Nasal Spray 0,5mg/ml

Tra cứu thông tin về thuốc Mexalon Nasal Spray 0,5mg/ml trên Tủ thuốc 24h, bao gồm: công dụng, liều lượng, ...

Tác dụng thuốc Doxycycline Capsules BP 100mg

Tra cứu thông tin về thuốc Doxycycline Capsules BP 100mg trên Tủ thuốc 24h, bao gồm: công dụng, liều lượng, ...

Tác dụng thuốc Doxycycline Capsules USP 100mg

Tra cứu thông tin về thuốc Doxycycline Capsules USP 100mg trên Tủ thuốc 24h, bao gồm: công dụng, liều lượng, ...

Tác dụng thuốc Doxycycline capsules BP

Tra cứu thông tin về thuốc Doxycycline capsules BP trên Tủ thuốc 24h, bao gồm: công dụng, liều lượng, tác ...

Tác dụng thuốc Doxycyclin Stada tabs 100mg

Tra cứu thông tin về thuốc Doxycyclin Stada tabs 100mg trên Tủ thuốc 24h, bao gồm: công dụng, liều lượng, ...

Tác dụng thuốc Doxycyclin capsules

Tra cứu thông tin về thuốc Doxycyclin capsules trên Tủ thuốc 24h, bao gồm: công dụng, liều lượng, tác dụng ...

Tác dụng thuốc Acritel

Tra cứu thông tin về thuốc Acritel trên Tủ thuốc 24h, bao gồm: công dụng, liều lượng, tác dụng phụ, ...

Tác dụng thuốc Calmezin

Tra cứu thông tin về thuốc Calmezin trên Tủ thuốc 24h, bao gồm: công dụng, liều lượng, tác dụng phụ, ...