Zentocox tablet 60mg - Tác dụng thuốc và các thông tin khác đầy đủ nhất
Tra cứu thuốc chuẩn nhất

Zentocox tablet 60mg

Tra cứu thông tin về thuốc Zentocox tablet 60mg trên Tủ thuốc 24h, bao gồm: công dụng, liều lượng, tác dụng phụ, tương tác thuốc...

Thông tin cơ bản thuốc Zentocox tablet 60mg

Số đăng ký

VN1-057-08

Dạng bào chế

Viờn nộn