Parifen - Tác dụng thuốc và các thông tin khác đầy đủ nhất
Tra cứu thuốc chuẩn nhất

Parifen

Tra cứu thông tin về thuốc Parifen trên Tủ thuốc 24h, bao gồm: công dụng, liều lượng, tác dụng phụ, tương tác thuốc...

Thông tin cơ bản thuốc Parifen

Số đăng ký

VNB-1580-04

Dạng bào chế

Viên bao phim