Hoài sơn phiến (DP Khang Minh) - Tác dụng thuốc và các thông tin khác đầy đủ nhất
Tra cứu thuốc chuẩn nhất

Hoài sơn phiến (DP Khang Minh)

Thông tin cơ bản thuốc Hoài sơn phiến (DP Khang Minh)

Quy cách đóng gói

Túi 0,5 kg; 1kg; 2 kg; 5 kg

Thành phần

Hoài sơn