Tags

bệnh gút

Tác dụng thuốc Sadapron 100

Tra cứu thông tin về thuốc Sadapron 100 trên Tủ thuốc 24h, bao gồm: công dụng, liều lượng, tác dụng ...

Bí kíp chữa bệnh gút bằng thuốc nam bạn nên biết

Nếu người bệnh gút không muốn lạm dụng thuốc Tây, người bệnh hoàn toàn có thể áp dụng biện pháp ...

Tác dụng thuốc Denilac

Tra cứu thông tin về thuốc Denilac trên Tủ thuốc 24h, bao gồm: công dụng, liều lượng, tác dụng phụ, ...

Thực đơn khoa học dành cho người bị bệnh Gút

Bệnh Gút là căn bệnh phổ biến, không quá nguy hiểm nhưng để hạn chế tình trạng phát triển của ...

Tác dụng thuốc Osagoute

Tra cứu thông tin về thuốc Osagoute trên Tủ thuốc 24h, bao gồm: công dụng, liều lượng, tác dụng phụ, ...

Tác dụng thuốc Menston

Tra cứu thông tin về thuốc Menston trên Tủ thuốc 24h, bao gồm: công dụng, liều lượng, tác dụng phụ, ...

Tác dụng thuốc Goltakmin

Tra cứu thông tin về thuốc Goltakmin trên Tủ thuốc 24h, bao gồm: công dụng, liều lượng, tác dụng phụ, ...

Tác dụng thuốc Dochicin 1mg

Tra cứu thông tin về thuốc Dochicin 1mg trên Tủ thuốc 24h, bao gồm: công dụng, liều lượng, tác dụng ...

Tác dụng thuốc Therodol 500mg

Tra cứu thông tin về thuốc Therodol 500mg trên Tủ thuốc 24h, bao gồm: công dụng, liều lượng, tác dụng ...

Tác dụng thuốc Decolsin capsule

Tra cứu thông tin về thuốc Decolsin capsule trên Tủ thuốc 24h, bao gồm: công dụng, liều lượng, tác dụng ...

Tác dụng thuốc Pabemin

Tra cứu thông tin về thuốc Pabemin trên Tủ thuốc 24h, bao gồm: công dụng, liều lượng, tác dụng phụ, ...

Tác dụng thuốc Pabemin Caps

Tra cứu thông tin về thuốc Pabemin Caps trên Tủ thuốc 24h, bao gồm: công dụng, liều lượng, tác dụng ...

Tác dụng thuốc Osteotis 10

Tra cứu thông tin về thuốc Osteotis 10 trên Tủ thuốc 24h, bao gồm: công dụng, liều lượng, tác dụng ...

Tác dụng thuốc Osteotis

Tra cứu thông tin về thuốc Osteotis trên Tủ thuốc 24h, bao gồm: công dụng, liều lượng, tác dụng phụ, ...

Tác dụng thuốc Medisolu Injection 125mg

Tra cứu thông tin về thuốc Medisolu Injection 125mg trên Tủ thuốc 24h, bao gồm: công dụng, liều lượng, tác ...

Tác dụng thuốc Sadapron 300

Tra cứu thông tin về thuốc Sadapron 300 trên Tủ thuốc 24h, bao gồm: công dụng, liều lượng, tác dụng ...

Tác dụng thuốc Dicloran MS gel

Tra cứu thông tin về thuốc Dicloran MS gel trên Tủ thuốc 24h, bao gồm: công dụng, liều lượng, tác ...

Tác dụng thuốc Cophalgan 325mg

Tra cứu thông tin về thuốc Cophalgan 325mg trên Tủ thuốc 24h, bao gồm: công dụng, liều lượng, tác dụng ...

Tác dụng thuốc Colchicine Stada 1mg

Tra cứu thông tin về thuốc Colchicine Stada 1mg trên Tủ thuốc 24h, bao gồm: công dụng, liều lượng, tác ...