Tags

bệnh gút

Tác dụng thuốc Denilac

Tra cứu thông tin về thuốc Denilac trên Tủ thuốc 24h, bao gồm: công dụng, liều lượng, tác dụng phụ, ...

Tác dụng thuốc Sadapron 100

Tra cứu thông tin về thuốc Sadapron 100 trên Tủ thuốc 24h, bao gồm: công dụng, liều lượng, tác dụng ...

Tác dụng thuốc Osagoute

Tra cứu thông tin về thuốc Osagoute trên Tủ thuốc 24h, bao gồm: công dụng, liều lượng, tác dụng phụ, ...

Tác dụng thuốc Menston

Tra cứu thông tin về thuốc Menston trên Tủ thuốc 24h, bao gồm: công dụng, liều lượng, tác dụng phụ, ...

Tác dụng thuốc Goltakmin

Tra cứu thông tin về thuốc Goltakmin trên Tủ thuốc 24h, bao gồm: công dụng, liều lượng, tác dụng phụ, ...

Tác dụng thuốc Dochicin 1mg

Tra cứu thông tin về thuốc Dochicin 1mg trên Tủ thuốc 24h, bao gồm: công dụng, liều lượng, tác dụng ...

Tác dụng thuốc Therodol 500mg

Tra cứu thông tin về thuốc Therodol 500mg trên Tủ thuốc 24h, bao gồm: công dụng, liều lượng, tác dụng ...

Tác dụng thuốc Decolsin capsule

Tra cứu thông tin về thuốc Decolsin capsule trên Tủ thuốc 24h, bao gồm: công dụng, liều lượng, tác dụng ...

Tác dụng thuốc Pabemin

Tra cứu thông tin về thuốc Pabemin trên Tủ thuốc 24h, bao gồm: công dụng, liều lượng, tác dụng phụ, ...

Tác dụng thuốc Pabemin Caps

Tra cứu thông tin về thuốc Pabemin Caps trên Tủ thuốc 24h, bao gồm: công dụng, liều lượng, tác dụng ...

Tác dụng thuốc Osteotis 10

Tra cứu thông tin về thuốc Osteotis 10 trên Tủ thuốc 24h, bao gồm: công dụng, liều lượng, tác dụng ...

Tác dụng thuốc Osteotis

Tra cứu thông tin về thuốc Osteotis trên Tủ thuốc 24h, bao gồm: công dụng, liều lượng, tác dụng phụ, ...

Tác dụng thuốc Medisolu Injection 125mg

Tra cứu thông tin về thuốc Medisolu Injection 125mg trên Tủ thuốc 24h, bao gồm: công dụng, liều lượng, tác ...

Tác dụng thuốc Sadapron 300

Tra cứu thông tin về thuốc Sadapron 300 trên Tủ thuốc 24h, bao gồm: công dụng, liều lượng, tác dụng ...

Tác dụng thuốc Dicloran MS gel

Tra cứu thông tin về thuốc Dicloran MS gel trên Tủ thuốc 24h, bao gồm: công dụng, liều lượng, tác ...

Tác dụng thuốc Cophalgan 325mg

Tra cứu thông tin về thuốc Cophalgan 325mg trên Tủ thuốc 24h, bao gồm: công dụng, liều lượng, tác dụng ...

Tác dụng thuốc Colchicine Stada 1mg

Tra cứu thông tin về thuốc Colchicine Stada 1mg trên Tủ thuốc 24h, bao gồm: công dụng, liều lượng, tác ...

Tác dụng thuốc Colchicine BP 1mg

Tra cứu thông tin về thuốc Colchicine BP 1mg trên Tủ thuốc 24h, bao gồm: công dụng, liều lượng, tác ...