Zinrofort - Tác dụng thuốc và các thông tin khác đầy đủ nhất
Tra cứu thuốc chuẩn nhất

Zinrofort

Tra cứu thông tin về thuốc Zinrofort trên Tủ thuốc 24h, bao gồm: công dụng, liều lượng, tác dụng phụ, tương tác thuốc...

Thông tin cơ bản thuốc Zinrofort

Số đăng ký

VN-8046-09

Dạng bào chế

Bột pha hỗn dịch uống