Vudu-Cefixim 100 - Tác dụng thuốc và các thông tin khác đầy đủ nhất
Tra cứu thuốc chuẩn nhất

Vudu-Cefixim 100

Tra cứu thông tin về thuốc Vudu-Cefixim 100 trên Tủ thuốc 24h, bao gồm: công dụng, liều lượng, tác dụng phụ, tương tác thuốc...

Thông tin cơ bản thuốc Vudu-Cefixim 100

Số đăng ký

VD-11709-10