Tra Cứu Thuốc Theo Chữ C Nhanh & Chuẩn - Nhất 2022 | Tuthuoc24h - Trang 4
Tra cứu thuốc chuẩn nhất

Tra cứu thuốc - Tủ thuốc 24h

Tìm theo bảng chữ cái c

c

Clozipex 25 Cophagin Crestor Calibin Soft cap Carboguadin Cefacyxim 1g Clonidin Coversyl Plus Camtecan Ciprofloxacino G.E.S. 2mg/ml Ciprofloxacin USP 500mg (viên nén - Rotaline Molekule) Colchicine 1mg (viên nén - DP Quang Minh) Cefuroxim 125mg (công ty dược phẩm Tipharco) CefnaXL capsules Cefulife 500 Cepharcine 500 Chi tử đan-trị bệnh rong kinh Ciprofloxacin Injection USP (2GM/LT) Clavophynamox 625 Clupen Cophagyl Crestor 5mg Calricor Carbamazepine tablet BP 200mg Cefadoril 500 Cloral hydrat Cefritil - 500 Captopril 25mg (công ty dược phẩm Khánh Hòa) Cetirizin 10mg (viên nang cứng - DP 3/2) Cimetidin 300mg (viên nén dài bao phim - công ty dược phẩm Thành Nam) Cefaclor 250mg (viên nang cứng - công ty dược phẩm Minh Dân) Clorocid 250mg (viên nén - DP Hà Tây) Cefuroxim 250mg (công ty dược phẩm Bidiphar 1) Cefnaxl-125 DT Cefuo Cephradine for inj 1g Chiamin S 2 Ciprofloxacin injection 200mg/100ml Clavophynamox 375 C Mark 100 Cophalen Curam Calibone-Etex soft capsule Carbomango Cefadromark-500 Cloramphenicol Cloramphenicol 0.4% (thuốc nhỏ mắt - công ty Dược phẩm Cửu Long) Cabazitaxel (thuốc tiêm) Cephalexin 500mg (viên nén bao phim, công ty dược phẩm TW 2) Cimetidin 300mg (viên nén bao phim - công ty dược phẩm Cửu Long) Celebrex-200mg Ciprofloxacin USP 500mg (viên nén - Macleods Pharmaceuticals) Colchicine 1mg (viên nén - DP Đạt Vi Phú) Cefnew Cefumet Cephradine for Injection USP 1g Chiacef Ciprofloxacin Intravenous infusion 200mg/100ml Clavsun 1000 C-Marksans 200