Tra Cứu Thuốc Theo Chữ C Nhanh & Chuẩn - Nhất 2023 | Tuthuoc24h - Trang 3
Tra cứu thuốc chuẩn nhất

Tra cứu thuốc - Tủ thuốc 24h

Tìm theo bảng chữ cái c

c

Ciprofloxacin 250mg Clazexin sachet Co trimoxazol 960mg Cophaflam 75 Curacne 10mg Calprim Carbocopha 375mg Cefacure 125mg/5ml Clomiphen Celestene-4mg/ml Captopril 25mg (công ty Dược Becamex) Camrox Cimetidin 200mg (viên nén - công ty dược vật tư y tế Nghệ An) Cefaclor 250mg (viên nang - công ty dược phẩm Bidiphar 1) Colchicin 1mg (viên nén - DP Đông Nam) Coryol 6,25mg Cefixime Tablets 200mg Cefules DT Cephlexin Monohydrate Chỉ thống kiện yêu Ciprofloxacin hydrochloride IP 500mg Tablet Claxivon Coa primidin 10mg Cophaflam 25mg Curacne 5mg Calibin Carbomint Cefacure 250mg/5ml Clomipramin Cefuroxime Panpharma-750mg Captopril 25mg (công ty dược phẩm và sinh học y tế) Cimetidin 200mg (viên nén sủi bọt - công ty dược phẩm Nam Hà) Ciprofloxacin USP 500mg (viên nén - DP Đại Dương) Cloromycetin (dược - VTYT Thanh Hóa) Cefuroxim 125 (công ty dược phẩm TW VIDIPHA) Cefixime Tablets USP Cefulife Cephalexin-500mg Chỉ thực tiêu bĩ F Ciprofloxacin Eye/Ear Drops Clavophynamox 1000 Clozipex 25mg Cophaformyl Curalcer Calibone Etex Carbosylane Cefacyxim 1g Inj Clonazepam Cefritil - 250 Captopril 25mg (công ty dược phẩm Thành Nam) Clocardigel Cefaclor 250mg (viên nang - công ty dược phẩm TW1 - Pharbaco) Colchicin- éloge Cefuroxim 125mg (công ty dược phẩm TW 1 PHARBACO) Cefixime 100mg (viên nang - công ty S.R.S. Pharmaceuticals Pvt) Cefulife 250 Cephradine capsules 500mg 'Kojar' Chỉ thống tê thấp linh Ciprofloxacin Injection Clavophynamox 228,5