Zasinat 750 - Tác dụng thuốc và các thông tin khác đầy đủ nhất
Tra cứu thuốc chuẩn nhất

Zasinat 750

Tra cứu thông tin về thuốc Zasinat 750 trên Tủ thuốc 24h, bao gồm: công dụng, liều lượng, tác dụng phụ, tương tác thuốc...

Thông tin cơ bản thuốc Zasinat 750

Số đăng ký

VD-10184-10