Xylocaine Viscous - Tác dụng thuốc và các thông tin khác đầy đủ nhất
Tra cứu thuốc chuẩn nhất

Xylocaine Viscous

Tra cứu thông tin về thuốc Xylocaine Viscous trên Tủ thuốc 24h, bao gồm: công dụng, liều lượng, tác dụng phụ, tương tác thuốc...

Thông tin cơ bản thuốc Xylocaine Viscous

Số đăng ký

VN-6464-02

Dạng bào chế

Thuốc lỏng uống