Xuân nữ bạch phụng tố - Tác dụng thuốc và các thông tin khác đầy đủ nhất
Tra cứu thuốc chuẩn nhất

Xuân nữ bạch phụng tố

Tra cứu thông tin về thuốc Xuân nữ bạch phụng tố trên Tủ thuốc 24h, bao gồm: công dụng, liều lượng, tác dụng phụ, tương tác thuốc...

Thông tin cơ bản thuốc Xuân nữ bạch phụng tố

Số đăng ký

V1123-H12-10