Winbostin 5 - Tác dụng thuốc và các thông tin khác đầy đủ nhất
Tra cứu thuốc chuẩn nhất

Winbostin 5

Tra cứu thông tin về thuốc Winbostin 5 trên Tủ thuốc 24h, bao gồm: công dụng, liều lượng, tác dụng phụ, tương tác thuốc...

Thông tin cơ bản thuốc Winbostin 5

Số đăng ký

VN-7886-09

Dạng bào chế

Viên nén bao phim