Vudu- Vitamin B1 B6 B12 - Tác dụng thuốc và các thông tin khác đầy đủ nhất
Tra cứu thuốc chuẩn nhất

Vudu- Vitamin B1 B6 B12

Tra cứu thông tin về thuốc Vudu- Vitamin B1 B6 B12 trên Tủ thuốc 24h, bao gồm: công dụng, liều lượng, tác dụng phụ, tương tác thuốc...

Thông tin cơ bản thuốc Vudu- Vitamin B1 B6 B12

Số đăng ký

VD-10959-10