Vicometrin 480 - Tác dụng thuốc và các thông tin khác đầy đủ nhất
Tra cứu thuốc chuẩn nhất

Vicometrin 480

Tra cứu thông tin về thuốc Vicometrin 480 trên Tủ thuốc 24h, bao gồm: công dụng, liều lượng, tác dụng phụ, tương tác thuốc...

Thông tin cơ bản thuốc Vicometrin 480

Số đăng ký

VD-10479-10