Vị Quản Thống - Tác dụng thuốc và các thông tin khác đầy đủ nhất
Tra cứu thuốc chuẩn nhất

Vị Quản Thống

Tra cứu thông tin về thuốc Vị Quản Thống trên Tủ thuốc 24h, bao gồm: công dụng, liều lượng, tác dụng phụ, tương tác thuốc...

Thông tin cơ bản thuốc Vị Quản Thống

Số đăng ký

VD-0840-06

Dạng bào chế

Thuốc bột uống