Vạn an tỷ viêm thanh - Tác dụng thuốc và các thông tin khác đầy đủ nhất
Tra cứu thuốc chuẩn nhất

Vạn an tỷ viêm thanh

Tra cứu thông tin về thuốc Vạn an tỷ viêm thanh trên Tủ thuốc 24h, bao gồm: công dụng, liều lượng, tác dụng phụ, tương tác thuốc...

Thông tin cơ bản thuốc Vạn an tỷ viêm thanh

Số đăng ký

VND-1498-04

Dạng bào chế

Hoàn cứng