Unexon 750mg - Tác dụng thuốc và các thông tin khác đầy đủ nhất
Tra cứu thuốc chuẩn nhất

Unexon 750mg

Tra cứu thông tin về thuốc Unexon 750mg trên Tủ thuốc 24h, bao gồm: công dụng, liều lượng, tác dụng phụ, tương tác thuốc...

Thông tin cơ bản thuốc Unexon 750mg

Số đăng ký

VN-5326-08

Dạng bào chế

Bột pha tiêm 750mg Cefuroxime