Hoài sơn (ĐD Phúc Hưng) - Tác dụng thuốc và các thông tin khác đầy đủ nhất
Tra cứu thuốc chuẩn nhất

Hoài sơn (ĐD Phúc Hưng)

Thông tin cơ bản thuốc Hoài sơn (ĐD Phúc Hưng)

Quy cách đóng gói

Túi x 10g, 15g, 20g, 25g, 30g, 0,05 kg, 0,1 kg, 0,25 kg, 0,5 kg, 1 kg, 2 kg, 3 kg, 5 kg, 10 kg, 15 kg, 20 kg, 25 kg

Thành phần

Hoài sơn