Tra cứu thuốc chuẩn nhất

Hoài sơn (ĐD Phúc Hưng)

Thông tin cơ bản thuốc Hoài sơn (ĐD Phúc Hưng)

Quy cách đóng gói

Túi x 10g, 15g, 20g, 25g, 30g, 0,05 kg, 0,1 kg, 0,25 kg, 0,5 kg, 1 kg, 2 kg, 3 kg, 5 kg, 10 kg, 15 kg, 20 kg, 25 kg

Thành phần

Hoài sơn