Tuthuoc24h.net

thuốc trị virus HIV

Đưa người nhiễm HIV đến cơ sở điều trị được thưởng nóng

0 Bình luận

445 Lượt xem

Tuỳ theo các trường hợp khác nhau sẽ được thưởng các mức khác nhau: Mức thấp nhất là 200.000 đồng/người trích từ ngân sách Thành phố; mức 600.000 đồng/người với bệnh nhân đã từng điều trị ARV và mức cao nhất lên tới 1,8 triệu đồng/người (trích từ nguồn hỗ trợ của các tổ chức quốc tế).

Xác suất lây nhiễm HIV qua bơm kim tiêm và hướng xử lý

0 Bình luận

577 Lượt xem

Xác suất nhiễm HIV là bao nhiêu? Lỡ không may bị giẫm phải bơm kim tiêm thì phải làm sao? Cùng Tuthuoc24h tìm hiểu ngay nhé

Tác dụng thuốc Lamzitrio

0 Bình luận

0 Lượt xem

Tra cứu thông tin về thuốc Lamzitrio trên Tủ thuốc 24h, bao gồm: công dụng, liều lượng, tác dụng phụ, tương tác thuốc...

Tác dụng thuốc Lamozit

0 Bình luận

0 Lượt xem

Tra cứu thông tin về thuốc Lamozit trên Tủ thuốc 24h, bao gồm: công dụng, liều lượng, tác dụng phụ, tương tác thuốc...

Tác dụng thuốc Lamivudine/Zidovudine 30mg/60mg

0 Bình luận

0 Lượt xem

Tra cứu thông tin về thuốc Lamivudine/Zidovudine 30mg/60mg trên Tủ thuốc 24h, bao gồm: công dụng, liều lượng, tác dụng phụ, tương tác thuốc...

Tác dụng thuốc Hivir tablets 100mg

0 Bình luận

0 Lượt xem

Tra cứu thông tin về thuốc Hivir tablets 100mg trên Tủ thuốc 24h, bao gồm: công dụng, liều lượng, tác dụng phụ, tương tác thuốc...

Tác dụng thuốc Lamivudine/Zidovudine 150mg/300mg

0 Bình luận

0 Lượt xem

Tra cứu thông tin về thuốc Lamivudine/Zidovudine 150mg/300mg trên Tủ thuốc 24h, bao gồm: công dụng, liều lượng, tác dụng phụ, tương tác thuốc...

Tác dụng thuốc Lamivudine/Stavudine 150mg/30mg

0 Bình luận

0 Lượt xem

Tra cứu thông tin về thuốc Lamivudine/Stavudine 150mg/30mg trên Tủ thuốc 24h, bao gồm: công dụng, liều lượng, tác dụng phụ, tương tác thuốc...

Tác dụng thuốc Lamivudine/Nevirapine/Zidovudine 150mg/200mg/300mg

0 Bình luận

0 Lượt xem

Tra cứu thông tin về thuốc Lamivudine/Nevirapine/Zidovudine 150mg/200mg/300mg trên Tủ thuốc 24h, bao gồm: công dụng, liều lượng, tác dụng phụ, tương tác thuốc...

Tác dụng thuốc Hepazol

0 Bình luận

0 Lượt xem

Tra cứu thông tin về thuốc Hepazol trên Tủ thuốc 24h, bao gồm: công dụng, liều lượng, tác dụng phụ, tương tác thuốc...

Tác dụng thuốc Lamivudine/Nevirapine/Zidovudine

0 Bình luận

0 Lượt xem

Tra cứu thông tin về thuốc Lamivudine/Nevirapine/Zidovudine trên Tủ thuốc 24h, bao gồm: công dụng, liều lượng, tác dụng phụ, tương tác thuốc...

Tác dụng thuốc Lamivudine/Nevirapine/Stavudine 150mg/200mg/30mg

0 Bình luận

0 Lượt xem

Tra cứu thông tin về thuốc Lamivudine/Nevirapine/Stavudine 150mg/200mg/30mg trên Tủ thuốc 24h, bao gồm: công dụng, liều lượng, tác dụng phụ, tương tác thuốc...