Tags

thuốc trị phong

Tác dụng thuốc Ethionamid

Tra cứu thông tin về thuốc Ethionamide trên Tủ thuốc 24h, bao gồm: công dụng, liều lượng, tác dụng phụ, ...

Tác dụng thuốc Agifamcin 300

Tra cứu thông tin về thuốc Agifamcin 300 trên Tủ thuốc 24h, bao gồm: công dụng, liều lượng, tác dụng ...