Tags

thuốc hỗ trợ tiêu hóa

Tác dụng thuốc Bobotic Oral Drops

Tra cứu thông tin về thuốc Bobotic Oral Drops trên Tủ thuốc 24h, bao gồm: công dụng, liều lượng, tác ...

Tác dụng thuốc Omeprazole Capsules

Tra cứu thông tin về thuốc Omeprazole Capsules trên Tủ thuốc 24h, bao gồm: công dụng, liều lượng, tác dụng ...

Tác dụng thuốc Inolanfra

Tra cứu thông tin về thuốc Inolanfra trên Tủ thuốc 24h, bao gồm: công dụng, liều lượng, tác dụng phụ, ...

Tác dụng thuốc Glovalox

Tra cứu thông tin về thuốc Glovalox trên Tủ thuốc 24h, bao gồm: công dụng, liều lượng, tác dụng phụ, ...

Tác dụng thuốc Borambio

Tra cứu thông tin về thuốc Borambio trên Tủ thuốc 24h, bao gồm: công dụng, liều lượng, tác dụng phụ, ...

Tác dụng thuốc Boram Liverhel soft capsule

Tra cứu thông tin về thuốc Boram Liverhel soft capsule trên Tủ thuốc 24h, bao gồm: công dụng, liều lượng, ...

Tác dụng thuốc Biobaby

Tra cứu thông tin về thuốc Biobaby trên Tủ thuốc 24h, bao gồm: công dụng, liều lượng, tác dụng phụ, ...

Tác dụng thuốc Berberin 25mg

Tra cứu thông tin về thuốc Berberin 250mg trên Tủ thuốc 24h, bao gồm: công dụng, liều lượng, tác dụng ...

Tác dụng thuốc Ampicilin 250mg (viên nang cứng - công ty dược phẩm TW 2)

Tra cứu thông tin về thuốc Ampicilin 250mg trên Tủ thuốc 24h, bao gồm: công dụng, liều lượng, tác dụng ...

Tác dụng thuốc Minidom

Tra cứu thông tin về thuốc Minidom trên Tủ thuốc 24h, bao gồm: công dụng, liều lượng, tác dụng phụ, ...

Tác dụng thuốc Primperan

Tra cứu thông tin về thuốc Primperan trên Tủ thuốc 24h, bao gồm: công dụng, liều lượng, tác dụng phụ, ...