Zentomyst 200 - Tác dụng thuốc và các thông tin khác đầy đủ nhất
Tra cứu thuốc chuẩn nhất

Zentomyst 200

Tra cứu thông tin về thuốc Zentomyst 200 (Công ty dược phẩm Trung ương 1 đăng ký) trên Tủ thuốc 24h, bao gồm: công dụng, liều lượng, tác dụng phụ, tương tác thuốc...

Thông tin cơ bản thuốc Zentomyst 200

Số đăng ký

VD-10934-10