Zenibrax - Tác dụng thuốc và các thông tin khác đầy đủ nhất
Tra cứu thuốc chuẩn nhất

Zenibrax

Tra cứu thông tin về thuốc Zenibrax trên Tủ thuốc 24h, bao gồm: công dụng, liều lượng, tác dụng phụ, tương tác thuốc...

Thông tin cơ bản thuốc Zenibrax

Số đăng ký

VD-10667-10