Zamod - Tác dụng thuốc và các thông tin khác đầy đủ nhất
Tra cứu thuốc chuẩn nhất

Zamod

Tra cứu thông tin về thuốc Zamod trên Tủ thuốc 24h, bao gồm: công dụng, liều lượng, tác dụng phụ, tương tác thuốc...

Thông tin cơ bản thuốc Zamod

Số đăng ký

VN-5185-08

Dạng bào chế

Dung dịch thuốc nhỏ mắt