Wimaty - Tác dụng thuốc và các thông tin khác đầy đủ nhất
Tra cứu thuốc chuẩn nhất

Wimaty

Tra cứu thông tin về thuốc Wimaty trên Tủ thuốc 24h, bao gồm: công dụng, liều lượng, tác dụng phụ, tương tác thuốc...

Thông tin cơ bản thuốc Wimaty

Số đăng ký

VN-12714-11

Dạng bào chế

Kem