Viên Tribata - Tác dụng thuốc và các thông tin khác đầy đủ nhất
Tra cứu thuốc chuẩn nhất

Viên Tribata

Tra cứu thông tin về thuốc Viên Tribata trên Tủ thuốc 24h, bao gồm: công dụng, liều lượng, tác dụng phụ, tương tác thuốc...

Thông tin cơ bản thuốc Viên Tribata

Số đăng ký

V1092-H12-10