Viên ngậm Cagu - Tác dụng thuốc và các thông tin khác đầy đủ nhất
Tra cứu thuốc chuẩn nhất

Viên ngậm Cagu

Tra cứu thông tin về thuốc Viên ngậm Cagu (Cơ sở đăng ký: Công ty CP. Traphaco) trên Tủ thuốc 24h, bao gồm: công dụng, liều lượng, tác dụng phụ, tương tác thuốc...

Thông tin cơ bản thuốc Viên ngậm Cagu

Số đăng ký

V981-H12-10