Viên bổ tricalci - Tác dụng thuốc và các thông tin khác đầy đủ nhất
Tra cứu thuốc chuẩn nhất

Viên bổ tricalci

Tra cứu thông tin về thuốc Viên bổ tricalci trên Tủ thuốc 24h, bao gồm: công dụng, liều lượng, tác dụng phụ, tương tác thuốc...

Thông tin cơ bản thuốc Viên bổ tricalci

Số đăng ký

VNB-0727-01

Dạng bào chế

Viên nén