Vị Thống linh - Tác dụng thuốc và các thông tin khác đầy đủ nhất
Tra cứu thuốc chuẩn nhất

Vị Thống linh

Tra cứu thông tin về thuốc Vị Thống linh trên Tủ thuốc 24h, bao gồm: công dụng, liều lượng, tác dụng phụ, tương tác thuốc...

Thông tin cơ bản thuốc Vị Thống linh

Số đăng ký

VND-1238-03

Dạng bào chế

Hoàn cứng