Vị Thống hoàn - Tác dụng thuốc và các thông tin khác đầy đủ nhất
Tra cứu thuốc chuẩn nhất

Vị Thống hoàn

Tra cứu thông tin về thuốc Vị Thống hoàn trên Tủ thuốc 24h, bao gồm: công dụng, liều lượng, tác dụng phụ, tương tác thuốc...

Thông tin cơ bản thuốc Vị Thống hoàn

Số đăng ký

VD-0320-06

Dạng bào chế

Hoàn cứng