Vettocilin - Tác dụng thuốc và các thông tin khác đầy đủ nhất
Tra cứu thuốc chuẩn nhất

Vettocilin

Tra cứu thông tin về thuốc Vettocilin trên Tủ thuốc 24h, bao gồm: công dụng, liều lượng, tác dụng phụ, tương tác thuốc...

Thông tin cơ bản thuốc Vettocilin

Số đăng ký

VD-10678-10