Vasitin 20 - Tác dụng thuốc và các thông tin khác đầy đủ nhất
Tra cứu thuốc chuẩn nhất

Vasitin 20

Tra cứu thông tin về thuốc Vasitin 20 trên Tủ thuốc 24h, bao gồm: công dụng, liều lượng, tác dụng phụ, tương tác thuốc...

Thông tin cơ bản thuốc Vasitin 20

Số đăng ký

VN-5819-08

Dạng bào chế

Viên nén