Vancostad 500mg - Tác dụng thuốc và các thông tin khác đầy đủ nhất
Tra cứu thuốc chuẩn nhất

Vancostad 500mg

Tra cứu thông tin về thuốc Vancostad 500mg trên Tủ thuốc 24h, bao gồm: công dụng, liều lượng, tác dụng phụ, tương tác thuốc...

Thông tin cơ bản thuốc Vancostad 500mg

Số đăng ký

VD-10664-10