Unitoba-D - Tác dụng thuốc và các thông tin khác đầy đủ nhất
Tra cứu thuốc chuẩn nhất

Unitoba-D

Tra cứu thông tin về thuốc Unitoba-D trên Tủ thuốc 24h, bao gồm: công dụng, liều lượng, tác dụng phụ, tương tác thuốc...

Thông tin cơ bản thuốc Unitoba-D

Số đăng ký

VN-3297-07

Dạng bào chế

Hỗn dịch nhỏ mắt