Uneal - Tác dụng thuốc và các thông tin khác đầy đủ nhất
Tra cứu thuốc chuẩn nhất

Uneal

Tra cứu thông tin về thuốc Uneal trên Tủ thuốc 24h, bao gồm: công dụng, liều lượng, tác dụng phụ, tương tác thuốc...

Thông tin cơ bản thuốc Uneal

Số đăng ký

VN-9884-10

Dạng bào chế

Dung dịch nhỏ mắt