Ubiheal 100 - Tác dụng thuốc và các thông tin khác đầy đủ nhất
Tra cứu thuốc chuẩn nhất

Ubiheal 100

Tra cứu thông tin về thuốc Ubiheal 100 trên Tủ thuốc 24h, bao gồm: công dụng, liều lượng, tác dụng phụ, tương tác thuốc...

Thông tin cơ bản thuốc Ubiheal 100

Số đăng ký

VD-11416-10