Tamsulosin - Tác dụng thuốc và các thông tin khác đầy đủ nhất
Tra cứu thuốc chuẩn nhất

Tamsulosin

Tra cứu thông tin về thuốc Tamsulosin trên Tủ thuốc 24h, bao gồm: công dụng, liều lượng, tác dụng phụ, tương tác thuốc...

Thông tin cơ bản thuốc Tamsulosin

Dược động học/Dược lực

Dược động học

Dược lực

Tamsulosin, là thuốc chế các thụ thể alpha.