ÍCH THẬN VƯƠNG - Tác dụng thuốc và các thông tin khác đầy đủ nhất
Tra cứu thuốc chuẩn nhất

ÍCH THẬN VƯƠNG

Tra cứu thông tin về thuốc ÍCH THẬN VƯƠNG trên Tủ thuốc 24h, bao gồm: công dụng, liều lượng, tác dụng phụ, tương tác thuốc...

Thông tin cơ bản thuốc ÍCH THẬN VƯƠNG

Số đăng ký

1638/2010YT-CNTC