Hộp 10 ống 2ml - Tác dụng thuốc và các thông tin khác đầy đủ nhất
Tra cứu thuốc chuẩn nhất

Hộp 10 ống 2ml

Thông tin cơ bản thuốc Hộp 10 ống 2ml

Dạng bào chế

Dung dịch

Quy cách đóng gói

Hộp 10 ống 2ml

Thành phần

Vinpocetine 10mg/2ml

Dạng thuốc và hàm lượng

Dung dịch

Vinpocetine 10mg/2ml