Hoài sơn phiến (DP Trường Thọ) - Tác dụng thuốc và các thông tin khác đầy đủ nhất
Tra cứu thuốc chuẩn nhất

Hoài sơn phiến (DP Trường Thọ)

Thông tin cơ bản thuốc Hoài sơn phiến (DP Trường Thọ)

Quy cách đóng gói

Túi 0,5kg; 1kg; 2kg; 5kg

Thành phần

Hoài sơn