Flector Tissugel - Tác dụng thuốc và các thông tin khác đầy đủ nhất
Tra cứu thuốc chuẩn nhất

Flector Tissugel

Tra cứu thông tin về thuốc Flector Tissugel trên Tủ thuốc 24h, bao gồm: công dụng, liều lượng, tác dụng phụ, tương tác thuốc...

Thông tin cơ bản thuốc Flector Tissugel

Số đăng ký

VN-8669-04

Dạng bào chế

Băng dán