Antolac (viên nang) - Tác dụng thuốc và các thông tin khác đầy đủ nhất
Tra cứu thuốc chuẩn nhất

Antolac (viên nang)

Thông tin cơ bản thuốc Antolac (viên nang)

Quy cách đóng gói

Hộp 2 vỉ x 10 viên nang, hộp 1 chai 100 viên nang

Dạng thuốc và hàm lượng

 

Lactobacillus acidophilus 150 tỷ vi khuẩn sống/1g