Acemed Tablets - Tác dụng thuốc và các thông tin khác đầy đủ nhất
Tra cứu thuốc chuẩn nhất

Acemed Tablets

Thông tin cơ bản thuốc Acemed Tablets

Quy cách đóng gói

Hộp 10 vỉ x 10 viên

Dạng thuốc và hàm lượng

Aceclofenac 100mg