Tags

thuốc trị rối loạn lipid máu

Tác dụng thuốc Lowas 10

Tra cứu thông tin về thuốc Lowas 10 trên Tủ thuốc 24h, bao gồm: công dụng, liều lượng, tác dụng ...

Tác dụng thuốc Lowas

Tra cứu thông tin về thuốc Lowas trên Tủ thuốc 24h, bao gồm: công dụng, liều lượng, tác dụng phụ, ...

Tác dụng thuốc Microvatin-5

Tra cứu thông tin về thuốc Microvatin-5 trên Tủ thuốc 24h, bao gồm: công dụng, liều lượng, tác dụng phụ, ...

Tác dụng thuốc Lipidorox 10

Tra cứu thông tin về thuốc Lipidorox 10 trên Tủ thuốc 24h, bao gồm: công dụng, liều lượng, tác dụng ...

Tác dụng thuốc Lipeact 10

Tra cứu thông tin về thuốc Lipeact 10 trên Tủ thuốc 24h, bao gồm: công dụng, liều lượng, tác dụng ...

Tác dụng thuốc Lipeact

Tra cứu thông tin về thuốc Lipeact trên Tủ thuốc 24h, bao gồm: công dụng, liều lượng, tác dụng phụ, ...

Tác dụng thuốc Nanokine 10000 IU

Tra cứu thông tin về thuốc Nanokine 10000 IU trên Tủ thuốc 24h, bao gồm: công dụng, liều lượng, tác ...

Tác dụng thuốc LDNil 20

Tra cứu thông tin về thuốc LDNil 20 trên Tủ thuốc 24h, bao gồm: công dụng, liều lượng, tác dụng ...

Tác dụng thuốc Lazilipi 100

Tra cứu thông tin về thuốc Lazilipi 100 trên Tủ thuốc 24h, bao gồm: công dụng, liều lượng, tác dụng ...

Tác dụng thuốc Gemfibstad 600

Tra cứu thông tin về thuốc Gemfibstad 600 trên Tủ thuốc 24h, bao gồm: công dụng, liều lượng, tác dụng ...

Tác dụng thuốc Gemfibstad 300

Tra cứu thông tin về thuốc Gemfibstad 300 trên Tủ thuốc 24h, bao gồm: công dụng, liều lượng, tác dụng ...

Tác dụng thuốc Gemfar

Tra cứu thông tin về thuốc Gemfar trên Tủ thuốc 24h, bao gồm: công dụng, liều lượng, tác dụng phụ, ...