Tags

thuốc giãn phế quản

Tác dụng thuốc Nairet

Tra cứu thông tin về thuốc Nairet trên Tủ thuốc 24h, bao gồm: công dụng, liều lượng, tác dụng phụ, ...

Tác dụng thuốc Ipravent

Tra cứu thông tin về thuốc Ipravent trên Tủ thuốc 24h, bao gồm: công dụng, liều lượng, tác dụng phụ, ...

Tác dụng thuốc Ipratropium Bromide 0.5mg and albuterol sulfate 3mg

Tra cứu thông tin về thuốc Ipratropium Bromide 0.5mg and albuterol sulfate 3mg trên Tủ thuốc 24h, bao gồm: công ...

Tác dụng thuốc Combivent

Tra cứu thông tin về thuốc Combivent trên Tủ thuốc 24h, bao gồm: công dụng, liều lượng, tác dụng phụ, ...

Tác dụng thuốc Bricanyl

Tra cứu thông tin về thuốc Bricanyl trên Tủ thuốc 24h, bao gồm: công dụng, liều lượng, tác dụng phụ, ...

Tác dụng thuốc Brocamyst

Tra cứu thông tin về thuốc Brocamyst trên Tủ thuốc 24h, bao gồm: công dụng, liều lượng, tác dụng phụ, ...

Tác dụng thuốc Bixovom 4

Tra cứu thông tin về thuốc Bixovom 4 trên Tủ thuốc 24h, bao gồm: công dụng, liều lượng, tác dụng ...

Tác dụng thuốc Formoterol

Tra cứu thông tin về thuốc Formoterol trên Tủ thuốc 24h, bao gồm: công dụng, liều lượng, tác dụng phụ, ...