Tags

phá thai

Luật cấm phá thai vừa ban hành bị người dân nước Mỹ phản đối kịch liệt

Bang Alabama thông qua luật cấm phá thai ngày 14/5, không loại trừ nạn nhân bị cưỡng hiếp hoặc loạn ...

Tác dụng thuốc Miprox

Tra cứu thông tin về thuốc Miprox trên Tủ thuốc 24h, bao gồm: công dụng, liều lượng, tác dụng phụ, ...

Tác dụng thuốc Mifestad 200mg

Tra cứu thông tin về thuốc Mifestad 200mg trên Tủ thuốc 24h, bao gồm: công dụng, liều lượng, tác dụng ...

Tác dụng thuốc Mifestad 10mg

Tra cứu thông tin về thuốc Mifestad 10mg trên Tủ thuốc 24h, bao gồm: công dụng, liều lượng, tác dụng ...

Tác dụng thuốc Mifepristone

Tra cứu thông tin về thuốc Mifepristone trên Tủ thuốc 24h, bao gồm: công dụng, liều lượng, tác dụng phụ, ...

Tác dụng thuốc Cherish

Tra cứu thông tin về thuốc Cherish trên Tủ thuốc 24h, bao gồm: công dụng, liều lượng, tác dụng phụ, ...

Có người mới... vẫn luyến lưu tình cũ, dính bầu thai đôi...tôi có nên phá?

Tôi là một đứa con gái hư hỏng, tôi thừa nhận điều đó. Nhưng xin mọi người khoan hãy phán ...