Zenresol (Công ty dược phẩm Trung ương 1 đăng ký) - Tác dụng thuốc và các thông tin khác đầy đủ nhất
Tra cứu thuốc chuẩn nhất

Zenresol (Công ty dược phẩm Trung ương 1 đăng ký)

Tra cứu thông tin về thuốc Zenresol (Công ty dược phẩm Trung ương 1 đăng ký) trên Tủ thuốc 24h, bao gồm: công dụng, liều lượng, tác dụng phụ, tương tác thuốc...

Thông tin cơ bản thuốc Zenresol (Công ty dược phẩm Trung ương 1 đăng ký)

Số đăng ký

VD-10932-10